Elektronik Sınav ile E-Sınav Arasındaki Fark

Günümüzün dijital ortamların kullanılmasında önemli bir etken olduğu değerlendirilmektedir. Bunun en temel sebebi ise artık internetin kullanılması ve yaygınlaşması teknoloji ile gelişen bir durum idi. Buna bağlı olarak da yeni sınav sistemi teknoloji ile birleşerek sürücü olmak isteyen adaylara büyük oranda rahatlık sağlamaktadır. E-sınav da yazılı sınavla aynı özelliklere sahip olup; birden çok açıdan da daha kolaylık sağlamaktadır. Aynı şekilde yazılı sınav ve e- sınavın farkları da birden çok açıdan farklılık göstererek elektronik sınavı daha cazip kılmaktadır. Bu farklar?

  • Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihlerde gerçekleşmektedir. Ancak elektronik sınavda, sınav tarihleri daha esnek bir unsurdur.
  • Her iki sınavda 100 üzerinden değerlendirilen, 50 sorudan oluşan bir sınavdır. Normal yazılı sınavda bu süre 60 dakika iken, elektronik sınavda 45 dakikadır. Bu sebeple de zaman bakımından da adaya zaman kaybettirmemektedir.
  • Yazılı sınavlarda kalem, silgi ve benzeri metaryaller kullanılır iken, elektronik sınav online ortamlarda gerçekleşmektedir.
  • Elektronik sınav belirli bir yerde sabahtan akşama kadar yapılabilirken, yazılı sınav yılda 5 kere cumartesi günleri 14.00’da gerçekleşmektedir.
  • Elektronik sınavların sonuçları yazılı sınav sonuçlarına oranla daha hızlı bir şekilde çıkmaktadır.

 

bu sebeple de oldukça cazip gelen elektronik sınava başvurmakta oldukça kolaydır. Bir ehliyet kursuna başvurulması ve burada eğitimin tamamlanmış olması başlıca koşullardan bir tanesidir. Sınav ücretinin yatırılması ile birlikte kendilerine en uygun sınav stilini seçebilmektedirler. Ancak elektronik ortamdan yazılı ortama geçiş yapmak isteyen kişilerin ise en az 3 gün öncesinden randevusunu değiştirmesi gerekmektedir. Eğer elektronik sınav ile sürücü olmak isteyen bir aday var ise ilk sınavdan başarısız olması durumunda 1 hakkı yanmış olmaktadır. Ancak yazılı sınavda da olduğu gibi bir sürücü adayının sınav için 4 hakkı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar