Ehliyet Sınavında Teorik Sınav Nasıl Yapılmaktadır?

Sürücü adaylarının ehliyet almaları için 2 aşamalı sınavı başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. İlk aşama ise teorik sınavdır. İkinci aşama ise uygulamalı sınavdır. Uygulamalı sınav ise direksiyon sınavıdır. Adaylar temel ilk yardım, motor ve araç tekniği, trafik ve çevre bilgisi derslerini sürücü kurslarında almaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen teorik sınava adaylar girmektedir ve almış oldukları bu derslerden sorular sorulmaktadır. Soru dağılımı ise aşağıda gösterildiği gibi olmaktadır.

  • İlk yardım bölümünden 12 soru
  • Trafik ve çevre bilgisi bölümünden 23 soru
  • Motor ve araç tekniği bölümünden 9 soru
  • Trafik adabından ise 6 soru

Adaylara teorik sınavda toplamda 50 soru sorulmaktadır. Adayların ise 50 sorudan en az 35 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Teorik sınavı başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar uygulamalı sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. 35 doğru soru ise 70 puana denk gelmektedir.

Ehliyet Sınavında İlk Yardım Soruları

Ehliyet almak isteyen adaylar, sürücü kurslarına başvurularda bulunmaktadırlar. Sürücü kurslarında ise adayları trafiğe hazırlayacak hayati önem taşıyan teorik bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda adaylar, trafikte güvenli bir şekilde ilerleyebilmektedirler. Sürücü kurslarında verilen derslerden biri ise ilk yardım ve sağlık bilgisi dersidir. Bu ders kapsamında sürücü adayları 12 saat ders almaktadırlar. İlk yardım eğitimi ise oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Bu eğitim kapsamında adaylar, oluşabilecek kazalar karşısında neler yapmalı ve nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini öğrenmektedirler.

Teorik sınavda ise sürücü adaylarına toplamda 12 adet ilk yardım sorusu sorulmaktadır. Teorik sınavda ise yanlış doğruyu götürmemektedir. İlk yardım eğitimi ise oluşabilecek kazalar karşısında neler yapılması gerektiği konusunda adayları hazırlamaktadır. Bu nedenden dolayı eğitimin alınması oldukça önemli bir durum olmaktadır.

Sınavları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar ise sürücü belgelerini alabilmektedirler.

 

Benzer Yazılar