Ehliyet Sınavı

Ülkemizde araç kullanmak isteyenler, araçların kategorisine göre farklı gruplara sahip ehliyet alması gerekmekte. Ehliyetsiz olarak bu araçların kullanıldığı tespit edildiğinde ise ağır cezalar uygulanmaktadır. En çok alınan ehliyet ise B sınıfı ehliyettir. B sınıfı ehliyet sahibi kişiler otomobil ve kamyonet kullanabilmektedir. Tabi sürücüler birden fazla ehliyet sınıfına sahip olabilir. Her ehliyet grubu için farklı hazırlanan ehliyet sınavı sürücü tarafından başarılı bir şekilde geçilmeli ve direksiyon sınavlarından başarılı not alınmalıdır. Bu şartlara haiz olan sürücüler ilgili harç ücretlerini yatırdıktan sonra ehliyetlerini çıkartabilir.

Ehliyet sınavı, dört faklı dersten oluşmaktadır. Sürücü adayının bu derslerden başarılı olmasının beklenmesinin nedeni ise araç sürücüsünün bu konularda gerekli bilgiye sahip olmasını ölçmektir. Sorulan derslerden biri olan ilk yardım dersidir. Trafik kazalarında sürücülerin bilinçli olması birçok olumsuz durumun önüne geçebilme imkanı sunmaktadır. İlk yardım dersinde ise sürücü adaylarının temel ilk yardım bilgilerine sahip olması bu nedenle çok önemlidir. Özellikle acil müdahale durumu söz konusu olduğunda nelerin yapılması gerektiği, karşılaşılan durumlara göre hangi kurumlara haber verilmesi gerektiği gibi bilgiler sürücü adaylarına ders olarak verilmektedir. İlk yardım sınavına giren sürücü adayları 12 adet ilk yardım sorusu çözmektedir.

Bir diğer ehliyet sınavı dersi ise trafiktir. Trafik kuralları can ve mal kaybını önlemek için hayatımızda çok önemli yeri olan kurallardır. Sürücü adaylarının trafiğe çıkmadan önce bu kuralları öğrenmeleri birçok kazayı ve olumsuz durumu önleyebilmektedir. Ehliyet sahibi olmak isteyenler girecekleri sınavda trafik konularında levhaların ne anlama geldiği, geçiş üstünlüğü, ışık kuralları, hız sınırları gibi birçok ders bulunmaktadır. Sürücü adayları trafik dersinden 23 soru çözecektir.

Sürdüğünüz aracın genel aksamı üzerinde temel bilgilere sahip olmamızda bizim için çok önemlidir. Bu nedenle sınavda 9 sorudan oluşan motor dersi de sorulmaktadır. Ehliyet sınavı sorularında genel olarak sürücü adaylarına en zor gelen bölüm motor bölümüdür. Motor derslerinde süreceğiniz aracı genel olarak tanıyacak ve araçların çalışma prensipleri üzerine temel bilgilere sahip olabileceksiniz.

Bu derslere ek olarak yeni hayatımıza giren trafik adabı dersi ise daha eğitimli bir toplum için sürücülerin neler yapması gerektiği hususunda konular işlemektedir. Sınavda trafik adabı dersinden 6 soru çıkmaktadır.

Bütün bu derslerden sınava girmekte ve toplamda elli adet soru çözülmektedir. Sınavda çıkan sorular 4 şıktan oluşmaktadır. Sürücü adaylarının işaretleyecekleri yanlış cevaplar ise doğru soru sayısını etkilememektedir. Sınav 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Ehliyet sınavı başarılı olarak tamamlanması içinde toplamda 70 puan almanız gerekmektedir. Sınavın sürücü adaylarına bir avantajı ise bu 70 puanın bütün sınav sorularını kapsamasıdır. Sorular 2 puan değerinde olmakta ve adaylar 15 adet yanlış yapma hakkına sahiptirler. Buradan anlaşıldığı gibi örnek olarak motor veya trafik adabı derslerinden hiç soru çözülmese de sınavda başarılı olma şansı bulunmaktadır. Sınav ise yılda 5 kere düzenlenmektedir.

Benzer Yazılar