Ehliyet Kursu Başvurusu İçin Gerekli İşlemler

Ehliyet konusunda yapılan yeni düzenlemelerle sürücülerin bir takım aşamalardan geçmesi gerekmektedir.Getirilen yeni sistemle birlikte ehliyet sistemleri farklı düzenlemelerden geçecektir.Yeni ehliyet işlemleri yürütülmesi için artık nüfus ve vatandaşlık işlerine devredilmiştir.Nüfus ve vatandaşlık işleri bu konuda gerekli hassasiyeti ve üstüne düşen görevleri titizlikle yerine getirmektedir.Sürücü belgesi almak isteyen bireylerin yapması gereken en öncelikli iş Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı bir motorlu taşıt sürücü kursuna müracaat ederek kayıt yapmaları gerekmektedir.Kayıt yapılan kursta teorik içerikli ve uygulama derslerini onay alacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.Motorlu taşıt sürücü kursuna kayıt tamamlanmalı ve belgelerin eksiksiz bir şekilde verilen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.Daha sonraki aşamada ise il/ilçe mili eğittim müdürlüklerinin başvuruları kabul ettiği resmi sitesi MTSK’den adaylarını başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra ve başvuru onaylandıktan sonra sürücü adayları MTSAS’na (Mototrlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı) girmeye hak kazanacaklardır.

Ehliyet Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ve yabancı uyruklu vatandaşlar için istenen belgeler küçük farklılık göstermektedir.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için gereken belgeleri şöyle sıralayabiliriz: Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,pasaport belgesi veya avukatlık kimliği,diploma veya aslı yerine kabuk edilecek diploma fotokopisi,uzman bir hekim tarafından onaylı sağlık raporu, ehliyet alınmasına engel olmadığına dair adli sicil belgesi,18 yaşını doldurmuş olanlar için ailenin onayını belirten muvafakat name,kursiyerlerin sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi ve 2 adet(son altı ay içerisinde çekilmiş olmak koşuluyla) biyometrik fotoğraf. Yabancı uyruklu vatandaşlar için istenen belgeler isi tüm bu belgelere ek olarak pasaportlarının noter tarafından onaylanmış ve tasdik edilmiş Türkçe ’ye tercüme edilmiş hali, ülkemizde 6 aydan daha uzun bir süre kalacağına dair ikametgah izni ve de öğrenci olduğuna dair örenim vizesi belgesidir.

 

 

 

Benzer Yazılar